Публикувано на 03.11.2019

Складов Софтуер Онлайн Складова Програма

СУПТО Софтуер за продажби
В момента на зареждане на продукт за продажба се изобразява и точното количество на продукта в текущия склад / магазин и общото количество за всички локации (складове, магазини, бусове и други).
В момента на добавяне на продукт се генерира и УНП (уникален номер на продажба), който е формиран от номерът на фискалното устройство, уникалният номер на оператор и следващ номер на продажба за конкретното работно място.
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.